Kontakt | Slovensky | English

... neučia sa len tí,

ktorí všetko vedia...

Artcomm Vzdelávacie služby Personálny audit Riadenie obchodu Teambuilding Konzultácie Referencie Garancie

Potrebujete zabezpečiť spoluprácu s dôležitými obchodnými partnermi

lekárenskými reťazcami, alebo farmaceutickými distribučnými spoločnosťami?
Potrebujete špičkových pracovníkov? Myslíte si, že vzdelávanie je základom k profesionálnemu výkonu vašich pracovníkov? Máte záujem investovať do zamestnancov? Veríte, že vzdelávanie je najlepšia investícia do vašej personálnej základne? Zamysleli ste sa niekedy nad tým ako pracovníci vnímajú svojho zamestnávateľa, ktorý sa stará o ich vedomostný rozvoj, odbornú úroveň a profesionalitu? Súhlasíte s tvrdením, že zníženie fluktuácie znižuje náklady spoločnosti?

Artcomm je poradensko-vzdelávacia spoločnosť poskytujúca služby v oblasti programov zameraných na rozvoj komunikačných, obchodných a manažérskych zručností a na rozvoj osobnosti. Rozvíjaním ľudského potenciálu vám Artcomm pomôže dosahovať efektívnu komunikáciu s vonkajším prostredím. Artcomm vám pomôže zvýšiť zisk a poskytne vám nezainteresovaný pohľad na vašich klientov a oblasť podnikania, v ktorej pôsobíte. Viac o našej firme Artcomm sa dočítate v časti “Kto sme”

Zo vzdelávacích služieb vyberáme

Personálny audit

Personálny audit je analýza ľudských zdrojov spoločnosti. Pomocou auditu sa zisťuje schopnosť vašich zamestnancov vykonávať zverenú prácu, zisťuje sa ich potenciál, slabé a silné stránky. Viac sa dozviete v časti o personálnom audite

Teambuilding

Rôznorodosťou práce, individuálnym prístupom k riešeniu úloh, množstvom prevádzok a stredísk a mnohými ďalšími faktormi sa stáva, že spoločnosti strácajú tímového ducha, dochádza k medziľudským nezrovnalostiam, obmedzuje sa komunikácia a uprednostňuje sa individuálny prístup k riešeniu problémov. Viac o teambuildingu a ponuku Artcomm na váš teambuilding čítajte v časti “Teambuilding”.

Hot Line

+421 (0)948 670 075

Artcomm s.r.o.
Brezová 86, 010 01 Žilina
Slovak Republic

Teambuilding, Koučing, školenia,

... neučia sa len tí,

ktorí všetko vedia...

Created by WebCreative.info © 2008, All rights reserved.