Kontakt | Slovensky | English

... neučia sa len tí,

ktorí všetko vedia...

Artcomm Vzdelávacie služby Personálny audit Riadenie obchodu Teambuilding Konzultácie Referencie Garancie Úvod
Ľudský potenciál v každej spoločnosti je základným kameňom úspechu. Na jeho pilieroch sa dajú budovať úspešné vzťahy, efektívna spolupráca a vysoké výkony.

Artcomm - Kto sme

Potrebujete špičkových pracovníkov? Myslíte si, že vzdelávanie je základom k profesionálnemu výkonu vašich pracovníkov? Máte záujem investovať do zamestnancov? Veríte, že vzdelávanie je najlepšia investícia do vašej personálnej základne? Zamysleli ste sa niekedy nad tým ako pracovníci vnímajú svojho zamestnávateľa, ktorý sa stará o ich vedomostný rozvoj, odbornú úroveň a profesionalitu? Súhlasíte s tvrdením, že zníženie fluktuácie znižuje náklady spoločnosti?
Artcomm je poradensko-vzdelávacia spoločnosť poskytujúca služby v oblasti programov zameraných na rozvoj komunikačných, obchodných a manažérskych zručností a na rozvoj osobnosti. Rozvíjaním ľudského potenciálu vám Artcomm pomôže dosahovať efektívnu komunikáciu s vonkajším prostredím. Artcomm vám pomôže zvýšiť zisk a poskytne vám nezainteresovaný pohľad na vašich klientov a oblasť podnikania, v ktorej pôsobíte.
Artcomm vám poradí ako získať a udržať lojálnych zamestnancov a zlepšiť vnútornú komunikáciu v spoločnosti.
Artcomm sa zaoberá vzdelávaním personálu, personálnym poradenstvom a aktivitami na zvyšovanie lojality pracovníkov.
Artcomm pripraví tréningy podľa potreby a požiadavky klienta, koučing v teréne alebo teambuilding, ktorý utuží vzťahy vo vašom kolektíve. Teambuilding, na ktorý sa len tak nezabúda...
Artcomm poskytuje poradenstvo a konzultácie v oblasti podnikania. Dokážeme vám poradiť, ako zlepšiť predaj, zvýšiť motiváciu personálu, udržať a vylepšiť obchodné podmienky a pod.

Hot Line

+421 (0)948 670 075

Artcomm s.r.o.
Brezová 86, 010 01 Žilina
Slovak Republic

Teambuilding, Koučing, školenia,

... neučia sa len tí,

ktorí všetko vedia...

Created by WebCreative.info © 2008, All rights reserved.