Kontakt | Slovensky | English

... neučia sa len tí,

ktorí všetko vedia...

Artcomm Vzdelávacie služby Personálny audit Riadenie obchodu Teambuilding Konzultácie Referencie Garancie Úvod
Ľudský potenciál v každej spoločnosti je základným kameňom úspechu. Na jeho pilieroch sa dajú budovať úspešné vzťahy, efektívna spolupráca a vysoké výkony.

Prečo sa vzdelávať

Ľudský potenciál v každej spoločnosti je základným kameňom úspechu. Na jeho pilieroch sa dajú budovať úspešné vzťahy, efektívna spolupráca a vysoké výkony. Dosiahnutím týchto efektov v spojení s lojalitou zamestnancov k spoločnosti a za podpory profesionálneho prístupu k práci má každá spoločnosť otvorenú cestu k dosiahnutiu aj náročných cieľov.
Súčasťou personálneho manažmentu je aj manažment vzdelávania. Vzdelávanie sa skladá z množstva aktivít, v ktorých dokážeme pracovníkom definovať konkrétne ciele a určiť priority spoločnosti. Pomáhame zamestnancom zlepšovať svoju profesionálnu úroveň a zároveň zvyšovať svoju cenu na trhu práce. Vzdelávanie je pre spoločnosť nákladná investícia. Avšak efekt, ktorý prináša v podobe profesionálneho výkonu a prístupu k práci zo strany zamestnancov, zníženia ich fluktuácie a zároveň zvyšovanie lojality zamestnancov, je z dlhodobého pohľadu pre obidve zúčastnené strany veľkou perspektívou.
Vzdelávaním formou tréningov sa zaoberajú mnohé tréningové spoločnosti. My v Artcomme to robíme preto, lebo sme pracovali vo viacerých podnikateľských oblastiach, kde vzdelávanie zamestnancov prinášalo pozitívne výsledky. Preto si tieto fakty uvedomujeme a chceme svoje myšlienky a skúsenosti ponúknuť aj ostatným, aby úspešných spoločností bolo viac...
Súhlasíte s názorom, že profesionálne vystupovanie môže mať len pracovník s vynikajúcimi vedomosťami, znalosťou problematiky okorenenou istou dávkou praxe?
Artcomm vám dokáže pomôcť práve v oblasti zlepšenia komunikácie a vystupovania vašich zamestnancov.

Hot Line

+421 (0)948 670 075

Artcomm s.r.o.
Brezová 86, 010 01 Žilina
Slovak Republic

Teambuilding, Koučing, školenia,

... neučia sa len tí,

ktorí všetko vedia...

Created by WebCreative.info © 2008, All rights reserved.