Kontakt | Slovensky | English

... neučia sa len tí,

ktorí všetko vedia...

Artcomm Vzdelávacie služby Personálny audit Riadenie obchodu Teambuilding Konzultácie Referencie Garancie Úvod

Garancia vrátenia peňazí

Sme profesionáli a preto sa k svojim úlohám staviame zodpovedne. Všetky služby sa snažíme robiť k najvyššej spokojnosti zákazníka. Preto v prípade, že väčšina účastníkov tréningu prejaví nespokojnosť s jeho priebehom, nebudeme od vás žiadať odmenu.

Artcomm ponúka pre vás ďalšiu výhodu. V prípade vášho záujmu môžeme odmenu za služby rozdeliť na paušálnu časť vyplatenú po uskutočnení služby a na odmenu za preukázateľné výsledky, ktorá bude vyplatená v prípade splnenia plánovaných cieľov, ktoré si dohodneme na začiatku spolupráce. Táto štruktúra platby je možná u služieb s merateľným výsledkom.

Artcomm sa stala jednou zo spoločností, ktorej vzdelávacie aktivity sú akreditované Ministerstvom školstva SR. Je to ďalšia garancia kvalitne odvedených služieb. Sme oprávnení vystavovať „Osvedčenie o získanom vzdelaní“ s celoštátnou platnosťou, ktoré je pre mnohých pracovníkov zaujímavou motiváciou a prostriedkom na zvýšenie lojality k svojmu zamestnávateľovi.

Hot Line

+421 (0)948 670 075

Artcomm s.r.o.
Brezová 86, 010 01 Žilina
Slovak Republic

Teambuilding, Koučing, školenia,

... neučia sa len tí,

ktorí všetko vedia...

Created by WebCreative.info © 2008, All rights reserved.