Kontakt | Slovensky | English

... neučia sa len tí,

ktorí všetko vedia...

Artcomm Vzdelávacie služby Personálny audit Riadenie obchodu Teambuilding Konzultácie Referencie Garancie Úvod
Personálny audit od Artcomm Vám pomôže efektívne rozložiť pracovné sily vo vašej firme tak, aby sme minimalizovali pracnosť a maximalizovali výkonnosť!

Čo je personálny audit

Personálny audit je analýza ľudských zdrojov spoločnosti. Pomocou auditu sa zisťuje schopnosť vašich zamestnancov vykonávať zverenú prácu, zisťuje sa ich potenciál, slabé a silné stránky. Audit umožňuje analyzovať súčasný stav personálnych zdrojov a vyhodnotiť potrebu alebo prebytok zamestnancov. Na základe týchto zistení je možné definovať potreby spoločnosti v oblasti personálneho riadenia. Stanoviť kritéria v oblasti potreby vzdelania, odbornosti a skúseností na jednotlivých pracovných pozíciách, vykonať potrebné zmeny v organizačnej štruktúre, zmeniť kompetencie a zodpovednosť jednotlivých pracovníkov, zrušiť alebo vytvoriť nové pracovné pozície, zamerať sa na potreby vzdelávania v určitých oblastiach a pod. Výhodou spoločností s usporiadanou a optimálnou organizačnou štruktúrou sú nižšie náklady na odmeňovanie, zníženie fluktuácie v dôsledku optimálneho nastavenia pracovných náplní jednotlivých pracovných pozícií a z toho vyplývajúca spokojnosť zamestnancov prejavujúca sa vysokým pracovným nasadením a lojalitou k spoločnosti.

Hot Line

+421 (0)948 670 075

Artcomm s.r.o.
Brezová 86, 010 01 Žilina
Slovak Republic

Teambuilding, Koučing, školenia,

... neučia sa len tí,

ktorí všetko vedia...

Created by WebCreative.info © 2008, All rights reserved.