Kontakt | Slovensky | English

... neučia sa len tí,

ktorí všetko vedia...

Artcomm Vzdelávacie služby Personálny audit Riadenie obchodu Teambuilding Konzultácie Referencie Garancie Úvod

Riadenie obchodu

Ako sa dá zabezpečiť dobrá spolupráca s obchodnými partnermi, ktorá prináša spokojnosť pre všetky zúčastnené strany?

Je mimoriadne dobré postavenie jednej z partnerských strán naozaj výhodou pre dlhodobý fungujúci obchodný vzťah?

Prečo dobre a dlhodobo fungujú hlavne zväzky, ktoré sú budované na vzájomnej dôvere, obojstranne výhodnej spolupráci a výhodne dohodnutých obchodných podmienkach?

V Artcomme poznáme odpovede na tieto a množstvo ďalších otázok potrebných k trvalému a prospešnému budovaniu obchodných vzťahov.

Artcomm pre Vás pripraví koncepciu spolupráce s kľúčovými obchodnými partnermi. Artcomm pre vás zabezpečí služby KAM (Key account manager). Nepotrebujete zamestnávať na túto prácu nového pracovníka – manažéra. Dôležitú a potrebnú prácu za vás urobí Artcomm.

Ak potrebujete získať viac informácií, alebo ste neistí, či práve takúto službu potrebujete, kontaktujte nás. Získate od nás nezainteresovaný pohľad na potrebu takého pracovníka vo vašej spoločnosti. Budete vedieť ako dokáže manažér pre kľúčových zákazníkov odbremeniť riaditeľov či majiteľov spoločností od náročných a dôležitých aktivít pre obchod.

Hot Line

+421 (0)948 670 075

Artcomm s.r.o.
Brezová 86, 010 01 Žilina
Slovak Republic

Teambuilding, Koučing, školenia,

... neučia sa len tí,

ktorí všetko vedia...

Created by WebCreative.info © 2008, All rights reserved.