Kontakt | Slovensky | English

... neučia sa len tí,

ktorí všetko vedia...

Artcomm Vzdelávacie služby Personálny audit Riadenie obchodu Teambuilding Konzultácie Referencie Garancie Úvod
Teambuilding alebo inými slovami budovanie tímu vyvoláva v spolupracovníkoch potrebu tímovej spolupráce, ktorá je dnes vo viacerých spoločnostiach nevyhnutnosťou k podávaniu požadovaných výkonov.

Ako prebieha teambuilding?

Všetky aktivity spojené s teambuildingom sú vopred dôkladne pripravené a organizované tímom spoločnosti Artcomm. Vrátane potrebného materiálu, rekvizít a ostatných pomôcok.
Počas teambuildingu je vždy „po ruke“ poradca alebo konzultant, ktorý vám pomôže v prípade, že si neviete poradiť.
Teambuilding je realizovaný v prostredí, ktoré je určené a vhodné na takéto aktivity. Začiatok teambuildingu prebieha predstavením programu účastníkom. V prípade väčších skupín sa tieto podľa realizovaných aktivít rozdelia do menších celkov.
Následne sú im predstavené úlohy, ktoré budú vykonávať a definované ciele, ktoré by mali naplniť. Družstvu je pridelený poradca, ktorý usmerňuje aktivity tímu a pomáha s technickým zabezpečením. Poradca však nezasahuje do príprav riešenia úlohy, ale len nabáda a motivuje k zapojeniu celého kolektívu. Za výsledok je zodpovedný celý tím.

Hot Line

+421 (0)948 670 075

Artcomm s.r.o.
Brezová 86, 010 01 Žilina
Slovak Republic

Teambuilding, Koučing, školenia,

... neučia sa len tí,

ktorí všetko vedia...

Created by WebCreative.info © 2008, All rights reserved.