Kontakt | Slovensky | English

... neučia sa len tí,

ktorí všetko vedia...

Artcomm Vzdelávacie služby Personálny audit Riadenie obchodu Teambuilding Konzultácie Referencie Garancie Úvod
Vybrané tréningy vieme v prípade požiadavky realizovať v anglickom jazyku. Samotnému poskytnutiu služieb predchádza oboznámenie sa s prostredím spoločnosti, jej zameraním a súvislosťami s oblasťou, v ktorej potrebuje pomôcť.

Tréning - Prezentačné zručnosti

Cieľová skupina
Manažéri a reprezentanti vo výrobnej, nevýrobnej sfére a verejnom sektore.

Profil absolventa
Absolventi kurzu zvýšia svoju istotu, zamedzia stresu a tréme a dokážu svojím prednesom strhnúť publikum. Budú sebaistí pri prezentáciách vo firme aj na verejnosti. Zoznámia sa so zaujímavými formami prezentácií a zlepšia svoje zručnosti v doterajších technikách. Oboznámia sa potrebou a prínosom vizualizácie, významom dokonalej verbálnej a neverbálnej komunikácie. Overia si v praxi svoje presvedčovacie a argumentačné zručnosti. Bližšie sa zoznámia s úspešnými a fungujúcimi metódami z reálneho života.

Metódy
Prednáška, diskusia, brainstorming, interaktívne na zážitok orientované metódy, modelové situácie - zadanie úloh a cvičení, návrhy riešení a nácvik zručností podľa obsahu kurzov, spätná väzba, rozbor a analýza modelových situácií a audiovizuálneho záznamu, skupinové a individuálne riešenia situácií z praxe - využitie konkrétnych zážitkov lektorov a účastníkov kurzu

Rozsah školenia
16 hodín alebo podľa potreby

Náplň školenia
Analýza zručností v prezentovaní Štruktúra prezentácie Osobnostné predpoklady a potreby k prezentovaniu Metódy a nástroje prezentácie

Hot Line

+421 (0)948 670 075

Artcomm s.r.o.
Brezová 86, 010 01 Žilina
Slovak Republic

Teambuilding, Koučing, školenia,

... neučia sa len tí,

ktorí všetko vedia...

Created by WebCreative.info © 2008, All rights reserved.