Kontakt | Slovensky | English

... neučia sa len tí,

ktorí všetko vedia...

Artcomm Vzdelávacie služby Personálny audit Riadenie obchodu Teambuilding Konzultácie Referencie Garancie Úvod
Vybrané tréningy vieme v prípade požiadavky realizovať v anglickom jazyku. Samotnému poskytnutiu služieb predchádza oboznámenie sa s prostredím spoločnosti, jej zameraním a súvislosťami s oblasťou, v ktorej potrebuje pomôcť.

Tréning - Vyjednávanie – negotiation skills

Cieľová skupina
Manažéri a reprezentanti spoločností vo výrobnej, nevýrobnej sfére a verejnom sektore.

Profil absolventa
Absolventi si rozšíria informácie o základných myšlienkach etického a profesionálneho chovania. V procese vyjednávania dokážu na základe chovania obchodného partnera odhadnúť jeho povahové rysy a usmerňovať jednanie požadovaným smerom. Absolventi si rozšíria poznanie v oblasti prínosov obojstranne výhodných partnerských vzťahov. Budú schopní nájsť riešenie aj v zdanlivo neriešiteľných situáciách a ťažkých fázach jednania.

Metódy
Prednáška, diskusia, brainstorming, interaktívne na zážitok orientované metódy, modelové situácie - zadanie úloh a cvičení, návrhy riešení a nácvik zručností podľa obsahu kurzov, spätná väzba, rozbor a analýza modelových situácií a audiovizuálneho záznamu, skupinové a individuálne riešenia situácií z praxe - využitie konkrétnych zážitkov lektorov a účastníkov kurzu

Rozsah školenia
16 hodín alebo podľa potreby

Náplň školenia
Predpoklady pre vyjednávanie a povahy ľudí Význam a potreba cieľov Argumentácia a presadzovanie Procesy po vyjednávaní

Hot Line

+421 (0)948 670 075

Artcomm s.r.o.
Brezová 86, 010 01 Žilina
Slovak Republic

Teambuilding, Koučing, školenia,

... neučia sa len tí,

ktorí všetko vedia...

Created by WebCreative.info © 2008, All rights reserved.