Kontakt | Slovensky | English

... neučia sa len tí,

ktorí všetko vedia...

Artcomm Vzdelávacie služby Personálny audit Riadenie obchodu Teambuilding Konzultácie Referencie Garancie Úvod
Vybrané tréningy vieme v prípade požiadavky realizovať v anglickom jazyku. Samotnému poskytnutiu služieb predchádza oboznámenie sa s prostredím spoločnosti, jej zameraním a súvislosťami s oblasťou, v ktorej potrebuje pomôcť.

Tréning - Koučing

Cieľová skupina
Pracovníci v riadiacom postavení - vedúci pracovníci, riaditelia, obchodní riaditelia, teamleadri, area sales manageri a sales manageri.

Profil absolventa
Absolventi spoznajú význam koučingu ako jedného z nástrojov riadenia. Spoznajú manažérske štýly riadenia a budú vedieť, ktorý je potrebné využívať pri vedení pracovníkov s rozličnou úrovňou schopností, zručností a vedomostí.
Absolventi sa budú vedieť uplatniť v riadiacich a manažérskych pozíciách na líniovej strednej a vrcholovej úrovni riadenia vo výrobných a nevýrobných spoločnostiach a vo verejnom sektore.

Metódy
Prednáška, diskusia, brainstorming, interaktívne na zážitok orientované metódy, modelové situácie - zadanie úloh a cvičení, návrhy riešení a nácvik zručností podľa obsahu kurzov, spätná väzba, rozbor a analýza modelových situácií a audiovizuálneho záznamu, skupinové a individuálne riešenia situácií z praxe - využitie konkrétnych zážitkov lektorov a účastníkov kurzu

Rozsah školenia
16 hodín alebo podľa potreby

Náplň školenia
Význam koučingu Transakčná analýza Štýly vedenia Koučovanie

Hot Line

+421 (0)948 670 075

Artcomm s.r.o.
Brezová 86, 010 01 Žilina
Slovak Republic

Teambuilding, Koučing, školenia,

... neučia sa len tí,

ktorí všetko vedia...

Created by WebCreative.info © 2008, All rights reserved.