Kontakt | Slovensky | English

... neučia sa len tí,

ktorí všetko vedia...

Artcomm Vzdelávacie služby Personálny audit Riadenie obchodu Teambuilding Konzultácie Referencie Garancie Úvod
Vybrané tréningy vieme v prípade požiadavky realizovať v anglickom jazyku. Samotnému poskytnutiu služieb predchádza oboznámenie sa s prostredím spoločnosti, jej zameraním a súvislosťami s oblasťou, v ktorej potrebuje pomôcť.

Projektové riadenie

Cieľová skupina
Manažéri spoločností vo výrobnej, nevýrobnej sfére a verejnom sektore.

Profil absolventa
Absolventi spoznajú význam a účel projektového riadenia. Naučia sa riadiť projekty a riešiť tak určité problémy s ktorými sa stretávajú.

Metódy
Prednáška, diskusia, brainstorming, interaktívne na zážitok orientované metódy, modelové situácie projektov, spätná väzba, skupinové a individuálne riešenia situácií z praxe - využitie konkrétnych zážitkov lektorov a účastníkov kurzu

Rozsah školenia
16 - 32 hodín alebo podľa potreby

Náplň školenia

Projekt a jeho životný cyklus Úloha projektového manažéra Prístupy k projektovému manažmentu Iniciácia projektu Projektové plánovanie Exekúcia Monitorovanie a kontrola projektu Uzatváranie projektu

Hot Line

+421 (0)948 670 075

Artcomm s.r.o.
Brezová 86, 010 01 Žilina
Slovak Republic

Teambuilding, Koučing, školenia,

... neučia sa len tí,

ktorí všetko vedia...

Created by WebCreative.info © 2008, All rights reserved.